Facebook Twitter Google plus
21 april 2017


Ekeren krijgt er eind 2018 een gigantisch park bij van liefst dertien hectare, oftewel van meer dan twintig voetbalvelden groot. Over de naam én de invulling van het park - dat deel uitmaakt van woonproject Hoekakker - zullen zowel de huidige als de toekomstige bewoners mee kunnen beslissen.

Op zaterdag 22 april zitten buurtbewoners en toekomstige bewoners samen met de ontwerpers aan tafel om het park vorm te geven. De initiatiefnemers verwachten méér dan honderd geïnteresseerden en roepen op tot constructief overleg.

Als  officieel  woongebied  worden er voor het  toekomstige project Hoekakker - gelegen tussen de Prinshoeveweg, Gravenlaan, Herautenlaan en Hoeklaan - 360 woningen voorzien, uitbreidbaar tot 450. Maar opmerkelijk: ruim tweederde van de hele site wordt op uitdrukkelijk verzoek van het Ekerse districtsbestuur omgezet in parkgebied dat voor iedereen toegankelijk zal zijn. En dat in tegenstelling tot de huidige situatie waar de terreinen niet gebruikt kunnen worden door de buurtbewoners.

Het gigantisch park telt straks 13 hectare, rond een waterbuffer met zo'n grote capaciteit (40.000m³) dat ze klimaatbestendig zal zijn en dus de grootste stormen zal kunnen opvangen. Het water speelt er alvast een centrale rol in en zal een gezicht geven aan het park dat een nieuwe, groene long voor de buurt wordt.

Stadslandbouw

Komende zaterdag, op 22 april, is het aan de Ekerenaar en alle geïnteresseerden om te beslissen over een naam én over de concrete invulling van het park. De experten van BUUR, het Bureau voor Urbanisme uit Leuven, zullen daarom vier concepten op tafel leggen: van stadslandbouw over de ecologische uitbouw van het park, tot speelaccommodatie en een ontmoetingsplaats. Bedoeling is dat buurtbewoners, toekomstige bewoners én experten samen nadenken over de concrete mix en invulling van het park. Ook zullen Ekerenaars en alle andere geïnteresseerden hun suggesties kunnen doen voor een goedklinkende naam van het park.

Iedereen is welkom nu zaterdag van 12u30 tot 17u in de Sint-Jozefschool aan de Prinshoeveweg in Ekeren

 

Bron: ATV

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be

 

« terug