Facebook Twitter Google plus

MOBILITEIT ALS VERBINDENDE FACTOR

Er worden zoveel mogelijk verbindingen gelegd doorheen Hoekakker voor fietsers en voetgangers. Hierdoor wordt een extra stimulans geboden om te kiezen voor de fiets of om te voet te gaan. Het bijkomende autoverkeer wordt bovendien beperkt doordat de nieuwe bewoners verdeeld en gespreid worden over de site. Ook het bestemmingsverkeer is beperkt, aangezien de nieuwe voorzieningen zich situeren op lokaal niveau. De extra buurtondersteunende
functies, zoals een kinderdagverblijf of een buurtwinkel, zorgen voor kortere verplaatsingen die makkelijk te voet of per fiets gemaakt kunnen worden. Daarnaast biedt het ontwerp van het masterplan de mogelijkheid om autodeelplaatsen te voorzien.

NIEUWE WANDEL- EN FIETSPADEN DOORHEEN HOEKAKKER MAKEN NIEUWE VERBINDINGEN IN DE WIJK MOGELIJK

WAT WERD ONDERZOCHT?
(Periode september 2015 - maart 2016)

 • Hoeveel verkeer is er vandaag in de wijk met de auto?
 • Hoe is de parkeertoestand?
 • Zijn er verbeteringen mogelijk voor fietsers en voetgangers?
 • Invloed van een nieuwe verkaveling op de verkeerssituatie

RESULTATEN

 • Verkeer met de auto
  Cijfers tonen aan dat de meeste bewoners de wagen gebruiken om zich te verplaatsen. Daarnaast gebruiken bewoners uit de ruimere omgeving de wegen ook als sluiproute om de Kapelsesteenweg te vermijden.
  Uit de mobiliteitsstudie blijkt dat de impact van het bijkomende autoverkeer op de buurt beperkt is, omdat de nieuwe bewoners verspreid worden over het volledige gebied. Er worden bovendien geen bijkomende doorsteekbewegingen voor gemotoriseerd verkeer gemaakt.
   
 • Parkeertoestand
  Voor de nieuwe bewoners worden er parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages voorzien. Voor hun bezoekers wordt er parkeergelegenheid voorzien verspreid over het terrein. Hier mag iedereen gebruik van maken.
   
 • Verbeteringen voor fietsers en voetgangers
  In Ekeren-Donk is er een uitgebreid netwerk voor fietsers en voetgangers, maar Hoekakker doorkruisen kan enkel aan de rand. In de nieuwe parkindeling worden er paden met verlichting voorzien, zodat er een vlottere doorstroming mogelijk wordt.

SIMULATIE VAN DE NIEUWE PARKEERGELEGENHEID AAN DE WONINGEN

Ondergrondse parkeergarages bieden plaats aan bewoners en bezoekers, terwijl bovengrondse parkeerterreinen bestemd zijn voor bezoekers. Hierdoor kunnen de woonstraten autoluw ingericht worden.

 

« terug