Facebook Twitter Google plus

WATER SPEELT EEN HOOFDROL

Ekeren-Donk is van oudsher een gebied waar de beek veel water moet slikken bij hevige regenval. Daarom werd er grondig onderzoek gedaan hoe er in de toekomstige plannen moet worden omgegaan met het water.

ONTWERP

Het ontwerp houdt rekening met de verschillende wateropvangsituaties. Het park zal een landschapspark zijn, dat er op voorzien is om het water op te vangen door het reliëf op de site aan te passen. Het grootste deel van het park wordt verlaagd en is bijgevolg overstroombaar bij uitzonderlijke hevige regenbuien. De randen van de site, waar op gebouwd kan worden, zijn uiteraard niet overstroombaar. Er zullen ook wadi’s worden gegraven die het water opvangen en afleiden naar de beek.

IN HET NIEUWE ONTWERP KAN 3 TOT 4 KEER MEER WATER WORDEN OPGEVANGEN DAN DE NORM VRAAGT

De norm: buffercapaciteit van 11.700 m3, dit komt overeen met een overstroming die om de 100 jaar voorkomt.
Plan: buffercapaciteit van 40.000 m3, dit is veel meer dan de norm en komt overeen met een overstroming die theoretisch om de 200 jaar voorkomt.

WAT IS ER ONDERZOCHT?

  • Wat zijn de oorzaken van wateroverlast?
  • Hoeveel capaciteit is er nodig om water te bufferen?


RESULTATEN

  • Oorzaak van wateroverlast
    Bij hevige regenval komt het water door de putdeksels in de straten ten oosten van Hoekakker terecht. Deze overstroming wordt veroorzaakt door de rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van Brasschaat. Er werden al maatregelen genomen. Het nieuwe plan van Hoekakker kan aan deze situatie niets oplossen of verergeren, aangezien het gebied lager ligt dan Brasschaat.
     
  • Capaciteit
    Bij hevige regenval vangt de Oudelandse beek het water op uit de omgeving. Weerkundigen houden cijfers bij over de waterstand bij verschillende types van onweer en hevige regenval. Bovendien werd er ook rekening gehouden met klimatologisch verschijnselen. Deze cijfers werden bestudeerd en leveren de volgende situaties op: zie simulaties links.

EFFECT VAN WATEROVERSTROMING BIJ ZWARE REGENVAL

De drie simulaties tonen het overstromingsgebied bij zeer hevige regenval. Van links naar rechts: overstroming die theoretisch om de 50 jaar (a), om de 100 jaar (b) en om de 200 jaar (c) voorkomt.

 

« terug