Facebook Twitter Google plus

 

Inspraak met de buurt


Op 22 april organiseerde de stad samen met de ontwikkelaars en de ontwerpers, een inspraakmoment voor de buurt en toekomstige bewoners. Met een opkomst van 74 deelnemers en 10 kinderen, werd een goed beeld bekomen wat de lokale noden en wensen zijn.

Hoekakker wordt een echt park voor de buurt, met ruimte voor ecologie, speelnatuur en stadslandbouw.