Facebook Twitter Google plus
17 juni 2017


Een symbiose van landbouw, ecologie, een speeltuin en een ontmoetingsruimte, dat is wat Ekeren binnenkort mag verwachten van het toekomstige Park Hoekakker. Zaterdagvoormiddag werd dat duidelijk toen de plannen voor het nieuwe park werden bekend gemaakt tijdens een uitgebreide wandeling op de site. Op basis van de input die zowel de huidige als toekomstige buurtbewoners half april gaven, legde BUUR – het Bureau voor Urbanisme – deskundig de puzzel.

Een symbiose van landbouw, ecologie, een speeltuin en een ontmoetingsruimte, dat is wat Ekeren binnenkort mag verwachten van het toekomstige Park Hoekakker. Zaterdagvoormiddag werd dat duidelijk toen de plannen voor het nieuwe park werden bekend gemaakt tijdens een uitgebreide wandeling op de site. Op basis van de input die zowel de huidige als toekomstige buurtbewoners half april gaven, legde BUUR – het Bureau voor Urbanisme – deskundig de puzzel.

“Het resultaat is indrukwekkend. Uiteindelijk is men erin geslaagd om met alle aspecten rekening te houden en er één mooi, groen geheel van te maken. In tegenstelling tot vandaag wordt het een toegankelijk stuk groen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar zelfs plaats is voor zoiets als ‘buurtlandbouw’. Meer nog: net zoals vroeger zullen onze kinderen er terug met hun laarzen in de natuur, én in de modder, kunnen spelen”, zegt Koen Palinckx, districtsburgemeester Ekeren.

De grote lijnen van het park zijn dus bekend. De zuidelijke velden waar het ecologische stuk van het park is voorzien, zullen op een natuurlijke wijze verder moeten ontwikkelen. Speelzones zullen in een latere fase verder ingevuld worden. Zones zoals de buurttuin zouden bijvoorbeeld op termijn ook verder kunnen evolueren en dienen voor nog bijkomende stadslandbouw, afhankelijk van het succes. Maar evenzeer kan het een rijkelijk gevulde bloemenpluktuin worden, kan er plaats gemaakt worden voor een kippenren, compostering of zelfs een aardbeientunnel of een buurtserre. De zoektocht naar een geschikte landbouwer, voor het opstarten van de stadslandbouw, is intussen al begonnen.

Dat water een belangrijke rol zal spelen in Park Hoekakker schreef ‘Made in Antwerpen’ vorige maand al. Centraal zal een verhoogd hoofdpad lopen dat nooit onder water zal komen te staan. En minstens even interessant: de velden zullen zo worden ingezaaid dat ze het hele ecosysteem een boost geven.

Kobe Verhaeren, landschapsarchitect BUUR: “Door aangepaste bloemenmengsels in te zaaien, worden insecten zoals vlinders en bijen aangetrokken, die mee de biodiversiteit op gang trekken. Op dezelfde manier zullen de beekjes en de plassen kikkers aantrekken, die op hun beurt voor de komst van reigers en misschien zelfs ooievaars zullen zorgen. We zullen er de natuur ruimte  geven om te ontwikkelen, wat tot een bijzonder mooi resultaat kan leiden.”

 

De buurt kon de voorbije maanden ook suggesties doen voor een nieuwe naam voor het park. Die voorstellen werden recent overgemaakt aan Stad Antwerpen die er binnen enkele maanden samen met een aantal experten over zal beslissen.

“Park Hoekakker wordt een groen en gevarieerd park dat daarenboven de buurt beschermt tegen wateroverlast. Het mooie is dat dit het resultaat is van overleg met iedereen die hiervoor openstaat. En dat zal men blijven doen. Zo is men volop bezig om de buurt optimaal te informeren, op een gedetailleerde manier en met de mogelijkheid tot interactie”, zegt Rob Van de Velde, Schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Stad Antwerpen

In de zomer van 2018 beginnen de graafwerken voor de aanleg van het park. De opgegraven grond – goed 40.000 m3 – wordt dan gebruikt voor de waterbuffering. Tegen oktober 2018 moet het park volledig gemodelleerd zijn.

Bron: Gazet van Antwerpen

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be

 

« terug