Facebook Twitter Google plus
31 mei 2017


De kans dat Ekeren-Donk in de toekomst nog met zware overstromingen krijgt af te rekenen zoals in de jaren ’90 of eerder nog in 2014, wordt een stuk kleiner dan tot nu toe het geval was. Daar zal het toekomstige park van woonproject Hoekakker toe bijdragen, zo maken zowel projectontwikkelaar Vooruitzicht als sociale woningmaatschappij De Ideale Woning vandaag bekend.

De eerste werken aan het park zullen volgend jaar starten met het uitgraven van een grote waterbuffer die het water gecontroleerd kan opvangen als de Oudelandse beek overstroomt. Concreet wordt in totaal 40.000 kubieke meter grond uitgegraven, goed voor 2.500 volle vrachtwagens.

Vooruitzicht en De Ideale Woning maken de plannen voor de waterbuffering bekend naar aanleiding van een nieuw infomoment dat doorgaat op woensdag 31 mei van 15u tot 17u in de Sint-Jozef school aan de Prinshoeveweg 41. Bedoeling is de meest actuele plannen gedetailleerd toe te lichten, en daarbij vooral dieper in te gaan op de waterproblematiek in Ekeren-Donk . Hoe het park met woningen er precies zal uitzien, wordt pas duidelijk op 17 juni wanneer de hele puzzel, die samen met de buurtbewoners werd gelegd, wordt voorgesteld. In Hoekakker worden 360 woningen voorzien, met mogelijk uitbreiding tot 450.

 

Bron: Gazet van Antwerpen

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be

 

« terug