Facebook Twitter Google plus
31 mei 2017


In het Antwerpse district Ekeren plannen projectontwikkelaar Vooruitzicht en sociale woningmaatschappij De Ideale Woning een waterbuffer van 40.000 kubieke meter in het toekomstige park van woonproject Hoekakker, om de wijk Donk in de toekomst te behoeden van overstromingen van de Oudelandse Beek. De wijk kreeg in het verleden al vaak te maken met ernstige wateroverlast, vooral in de jaren negentig en voor het laatst nog in 2014.

Het woonproject Hoekakker zal voor tien procent bestaan uit 360 woningen - uitbreidbaar tot 450 - in maximaal vier bouwlagen, voor tien procent uit straten en pleintjes en voor tachtig procent uit groene ruimte. Een park en de verschillende tuinen zullen samen 146.400 vierkante meter groenzone opleveren. De initiatiefnemers willen nu van de gelegenheid gebruikmaken om een grote waterbuffering in het park te voorzien. De 40.000 kubieke meter grond die wordt afgegraven, zal bovendien in het landschap van het park verwerkt worden om voor meer reliëf te zorgen. 

"Als we alles zouden laten zoals het nu is, krijgen we vroeg of laat opnieuw te maken met ernstige overstromingen bij hevige regenval", zegt Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren. "Door deze waterbuffer helpen we alvast alles en iedereen die stroomafwaarts van de Oudelandse Beek ligt."

De werken starten al in de loop van 2018. Daarnaast wil het Antwerpse stadsbestuur op termijn de Donkse Beek openleggen om overstromingsgevaar nog meer tegen te gaan.

 

Bron: Het Laatste Nieuws

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be

 

« terug