Facebook Twitter Google plus

VOORZIENINGEN EN WONEN IN HET GROEN

Aan de rand van het park worden nieuwe woningen en voorzieningen gepland. Het wordt een mix van rijwoningen en privé- en sociale appartementen. Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor nieuwe functies als een buurtwinkel, kinderdagverblijf, horeca, gemeenschapsfuncties, stadsboerderij,… De eerste krijtlijnen van het ontwerp staan op papier, maar de plannen zullen doorheen het proces meer vorm krijgen.

WONEN IN EEN NOTENDOP

  • 7 zones aan de rand van het park die bebouwd worden.
  • 2/3 is voor de private woningmarkt en 1/3 is voor sociale en bescheiden woningen.
  • In totaal komen er maximaal 450 nieuwe woningen: eengezinswoningen en meergezinswoningen
  • Tussen de gebouwen komen tuinen en publieke ruimte.

 

« terug